Právní upozornění

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuji společnosti drmartins s.r.o., se sídlem Libušina tř. 10, Brno, PSČ 62300, IČ: 04599497 (příp. jejím zaměstnancům). Některé uvedené údaje mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zájemce souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce bere na vědomí, že společnost drmartins s.r.o kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů. Společnost drmartins s.r.o. si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje zájemců společnosti drmartins s.r.o. s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách společnosti drmartins s.r.o. nebo jejích partnerů. Každý zájemce společnosti drmartins s.r.o. může kdykoliv elektronicky či písemně požádat společnost drmartins s.r.o. o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze společnosti drmartins s.r.o.